گفت‌وگو با مهراب قاسمخانی و شقایق دهقان؛ همه آیدی فیک داریم

نوشته شده توسط:ایلناز نسایی | ۰ دیدگاه
صبح با مهراب قاسمخانی و شقایق دهقان برای مصاحبه قرار داشتیم. از آنجا که خوششانسی یکی از ویژگی های زندگی من است، نیمه شب ماشینم خراب شد و مجبور شدم صبح مزاحم جناب اسنپ بشوم.به گزارش ماهنامه خط خطی، صبح با مهراب قاسمخانی و شقایق دهقان برای مصاحبه قرار داشتیم. از آنجا که خوش شانسی یکیاز ویژگی های ز...